شرکت زرین گستر کاسیان مهر

شرایط و ثبت نام کارشناس حقوقی

لینک راهنمای ثبت نام

لینک ثبت نام

 

زمان ثبت نام : 1402/10/30 الی 1402/11/04

 

توجه نمایید فقط افرادی که دارای 3 سال سابقه کاری میباشند میتوانند ثبت نام نمایند.