شرکت زرین گستر کاسیان مهر

پرداخت موفق ثبت نام نیروی خدماتی

زمان آزمون کتبی از تاریخ 21 شهریور ماه، در همین وب سایت اعلام خواهد شد.

برای مطالعه منابع آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید:

منابع آزمون